Blogin onnistumisen kannalta on kriittistä, että alla oleviin kysymyksiin saadaan vastaus. Kiitän sinua jo tässä vaiheessa ajastasi ja panoksestasi! 

Kerro, mikä on blogin työotsikko
Kerro, kenelle kirjoitus on suunnattu ja kuinka hyvin lukija tuntee käsitellyn teeman / asian?
Kuvaile lyhyesti, millaisena näet valmiin blogin. Mitä asioita ja teemoja blogi käsittelee ja millaisin keinoin asia on viestitty.
Kuvaile lyhyesti, mikä on kirjoituksen pääviesti.
Kuvaile lyhyesti, mitä haluat lukijan tekevän tai millaisen muutoksen haluat saada aikaiseksi.
Mikäli sinulla on tukimateriaalia, jonka uskot helpottavat kirjoitustyötä, linkitä se tähän.
Valitse sinua parhaiten kuvaava vaihtoehto