Alkuperäinen artikkeli: http://contentmarketinginstitute.com/2016/05/blog-checklist-search/

Kuuntele jakso audiona

Blogit ovat yksi inbound-markkinoinnin tärkeimmistä kulmakivistä - oikein suunnitellun sisällön avulla yritys ansaitsee paikan niin asiakkaan arjessa kuin ostopäätöksissäkin. Sisältö kun auttaa lukijaa ymmärtämään omia haasteitaan ja samalla ohjaa heitä toimimaan arjen pulmatilanteissa.

Sisällöllä on myös erityisen tärkeä rooli muutoksessa. Vanhat tavat kuolevat hitaasti ja siksi sisällön tulee herättää tunteita siitä, että on parempia tapoja tehdä ja että on olemassa arkea helpottavia ratkaisuja - sisällön tulee rikkoa ostajan status quo.  

Sisällön paljouden ongelma

Sisällön paljouden takia ongelmaksi onkin muodostunut se, että lukijoista joudutaan kilpailemaan. Kuka löytyy oikeina hetkinä oikeissa paikoissa? Kuinka ja millaisin otsikoin houkutellaan asiakas juuri oman sisällön pariin? Kuinka asiakas saadaan kuluttamaan oma sisältömme? Miten voimme ohjata asiakasta eteenpäin funnelissa niin, että tunnistamattomasta vierailijasta konvertoituu tunnistettu kävijä ja liidi?

Näihin kysymyksiin vastaa tämän kertainen Curated-jakso. Kannattaa siis katsoa vinkit siihen, miten teet omasta blogistasi paremman, ja miten saat sen erottumaan muista. Vinkit kattavat myös sen, miten ansaitset enemmän orgaanista näkyvyyttä blogillesi.

1 Comment