Modernia markkinointikenttää voidaan kuvailla vähintäänkin “laajaksi”. Digitalisaatio on tuonut mukanaan monen monta uutta kanavaa ja tapaa tavoittaa asiakkaat, jonka johdosta markkinoinnin pelikenttä muuttuu jatkuvasti - yksi peluri voi muuttaa tavan, jolla markkinointia tehdään.  

Erityisen vaikeaksi monelle tilanteen tekee se, että katseiden kohdistuttua uusiin kanaviin ja medioihin, perinteinen tarinankerronta sekä tunnepohjainen markkinointiviestintä ovat joutuneet ahtaalle. Pelon ja ahdistuksen riivaama markkinoinnin kenttä on jakautunut kahteen leiriin. Toinen puolustaa ja toinen hyökkää - vastapuolina ovat perinteistä markkinointia ja modernia tekemistä edustavat ääripäät. 

Markkinoijien tulisi ottaa oppia toisiltaan

Puolien valinnan sijaan, eikö meidän kannattaisi miettiä yhdessä, miten perinteisen tarinankerronnan voisi tuoda monikanavaisen sekä dataohjatun sisällöntuotannon ja mainonnan rinnalle. Data ja fakta on tylsää, mutta hyvät tarinat herättävät tunteita ja ne sitouttavat asiakkaan yrityksen ja brändin arkeen - relevantilla sisällöllä asiakasta ohjataan syvemmälle myyntisuppiloon kohti haluttua konversiota tai toimintoa.

Se, onnistuuko tarina ja sisältö tehtävässään, validoidaan datan avulla. Dataherkkä diginikkari vahtii omassa kulmassaan sitä, kuinka moni sivustolle laskeutuneista tekee halutun toiminnon, ja mistä kanavasta tulee parhaan laatuiset liidit ja suurimmat konversioprosentit. 

Datasta saatavalla tiedolla ohjataan luovaa tekemistä. Sivustosta rakentuu kohderyhmälle miellyttävän lisäarvollinen kokonaisuus, jonka sisältö ratkoo haasteita, tarjoaa inspiraatiota ja opettaa asiakasta olemaan parempi omassa työssään.

Tarinat ohjaavat tunteita ja data ohjaa designia, sisällöntuotantoa ja myyntiä. Digimarkkinoija 2.0 ymmärtää molempia maailmoja... PISTE!

 

Comment