digitalisaatio muutti markkinoinnin
Our jobs as marketers are to understand how the customer wants to buy and help them do so.
— Bryan Eisenberg

Jos sosiaalisen median virtasi vastaa yhtään omaani, niin se on täynnä teesejä muutoksesta: markkinointi muuttuu, myynti muuttuu, asiakas ja asiakaskäyttäytyminen muuttuu, organisaatiorakenteet muuttuu jne.

Miten markkinoijat sitten voivat taklata muuttuvat olosuhteet ja miten itse kukin voi selviytyä jatkuvassa muutoksessa? Hyvä kysymys, ja tähän ei todellakaan ole vain yhtä ainoaa oikeaa vastausta.

Annan kuitenkin sinulle muutamia ajatuksia siitä, mistä voit aloittaa.

Modernin markkinoijan 4 P:tä

Tuotteesta "taiteeseen" - panosta visualisuuteen

Moni nykypäivän huipputuotteista myydään sen takia, että se näyttää äärimmäisen hyvältä. Oli kyse sitten tuotteen ulkokuoresta tai käyttöliittymästä. Esimerkkinä mainittakoon Audi, joka muutama vuosi sitten toi autoihinsa led-valot. Kuluttajat innostuivat ja ihastuivat ensinäkemältä. Audi oli erilainen, rohkea ja visuaalisesti äärimmäisen kaunis.

Markkinoijan tuleekin kiinnittää huomiota siihen, miten digissä tuote tuodaan esille. Millaista visuaalista tarinaa tuotteesta kerrotaan ja missä. Miten asiakkaan konteksti tuodaan esiin videoilla tai valokuvilla ja miten hyödyt viestitään esimerkiksi eri some-kanavissa

Hyvä tuote on pop, mutta hyvä visuaalinen tarinankerronta on erottautumisen kannalta must!

Paikasta läsnäoloon

Sosiaalisen median tultua lokaation merkitys on muuttunut. Modernille markkinoijalle lokaatio tarkoittaa enemmänkin läsnäoloa. Se on asiakkaan palvelemista, valistamista ja auttamista niissä kanavissa, joissa asiakas on.

Markkinoijana sinun oltava ja pystyttävä rakentamaan asiakkaaseen suhde eri kanavissa. Sinun on oltava aktiivinen palvelija. Tarjoamaan tietoa asiakkaalle silloin, kuin hän sitä hakee ja tarvitsee - vastaamaan silloin kuin asiakas kysyy. Sinun tulee tuottaa myös materiaalia, joka on tiedonhakuvaiheessa asiakkaan saatavilla.

Modernilla markkinoijalla on vastuu olla läsnä asiakkaan elämässä.

Promootiosta personointiin

Sosiaalisen median ja digitalisaation myötä kohdentaminen ja sisällön personointi ovat tulleet jäädäkseen. Personointi ei toki pysähdy mainosviesteihin tai nettisivujen sisältöihin, vaan personoinnin yhdeksi merkittävimmäksi trendiksi on muodostumassa koko palvelukokemuksen personointi.

Markkinoinnilla on suuri vastuu juuri siitä, millaisena asiakas kokee oman kokemuksensa brändin tai yrityksen kanssa eri kohtaamispisteissä. Emme voi arvioida onnistumisia vain pinnallisten metriikoiden, kuten reachin tai engagementin kautta. Modernin markkinoinnin on pystyttävä arvioimaan asiakkaan matkaa kokonaisvaltaisemmin.

Markkinoijien tulee pystyä tarjoamaan kokemuksia koko viestintäkentän leveydeltä kaikissa eri kohtaamispisteissä.

Hinnasta tarinaan

Moderni asiakas ostaa tuotteita, joiden (synty)tarinaan he voivat uskoa.

People don’t buy what you do, they buy why you do it.
— Simon Sinek

Jos uskomme tuotteeseen, sen valmistajiin, tiimiin ja yhteisön jäseniin, on moni meistä valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta korkeamman hinnan.

Markkinoijan tehtävä onkin kertoa tarinaa siitä, miksi tuote on olemassa ja miksi se on niin merkityksellinen. Tarinoita tulee kertoa myös siitä, millaiset ihmiset ovat tuotteen takana ja mikä on ollut heidän motiivinsa ja miten he uskovat muuttavansa maailmaa.

Markkinoijan tehtävä on tarjota asiakkaalle jokin suurempi kuva, johon hän voi uskoa ja jota hän voi tukea. Kerro enemmän tarinoita ja vähennä tuote- ja speksioksentelua!

Extra: (People) Ihminen on ihminen digissäkin

Asiakas haluaa kuulua yhteisöön. Hän haluaa tuntea olevansa tärkeä, ja mikäli hän ei sitä tunnetta kanssasi saa, kävelee asiakas jonkin muun yrityksen syliin.

Yksi suurimmista nykypäivän kilpailuvalteista onkin juuri asiakaspalvelu.

Asiakas tietää valta-asemansa ja hän uskaltaa hyödyntää sen. Lähitulevaisuuden menestyjät ovat ne, jotka aidosti uskaltavat astua asiakkaan puolelle. Asiakkaalle sanahelinä ei merkitse mitään. Teot ovat tämän päivän valuuttaa.

Älä väitä, vaan näytä!

Yhteenveto

Digitalisaation myötä asiakkaan odotukset ovat muuttuneet. Myös osto- ja tiedonhakutavat ovat muuttuneet. Tämän kaiken muutoksen rinnalla ei myöskään meidän markkinoijien työ ole entisensä. Mutta, kuten sanonta kuuluu, mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, ja selviytyjiä ovat ne, jotka parhaiten sopeutuvat vallitseviin olosuhteisiin.

Näillä sanoilla, ensi kertaan!

Comment