Törmäsin Twitterissä mielenkiintoiseen kysymykseen.

Mietin asiaa myös omalta kohdaltani, ja kyllähän se niin on, että eri kanavissa blogien jaot ovat vähentyneet huomattavasti. Voidaanko siis olettaa, että bloggaaminen on kuollut?

Lyhyt vastaus: ei voida.  

Katsos, vaikka blogeja jaetaan vähemmän, se ei tarkoita sitä, etteikö niitä luettaisi. Se ei myöskään tarkoita, etteikö ne palvelisi asiakkaitasi ostoprosessin alkuvaiheilla kun asiakas hakee tietoa ymmärtääkseen haasteitaan paremmin.

Bloggaaminen on yhä elintärkeää. Sen rooli modernin markkinoinnin työkaluna on vain muuttumassa.

Erottautumistekijästä välttämättömyydeksi

Sisältö- ja inbound-markkointibuumin johdosta bloggaamisesta on tullut välttämättömyys. Ennen buumia olikin mahdollista erottua markkinalla olemalla aktiivinen somessa ja omilla alustoilla - olemalla aktiivinen oman alan edelläkävijä.

Nyt tilanne on toisin. Yhä useamman yrityksen tuottaessa sisältöjä on sinun varmistettava oman sisällöntuotantokoneistosi ylivertainen tehokkuus - sinun on laitettava yhä enemmän paukkuja sisällöntuotantoon ja sen laatuun pärjätäksesi kilpailussa.

Lähteä nyt kilpailemaan muiden kanssa!

Täytyy muistaa, että asiakas toimii verkossa itsenäisesti hakien haasteisiinsa sopivia vastauksia, ja sitä myöten oikeaa toimijaa. Mitä paremmin tuotat asiakkaillesi lisäarvoa sisällön muodossa, sitä todennäköisemmin pääset asiakkaasi ostopolussa eteenpäin vertailuun ja osaksi asiakkaan päätöksentekoprosessia.

Jotta voit olla asiakkaallesi edes vaihtoehto, on sinun löydyttävä asiakkaan suunnatessa hakukoneeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee luoda asiakastasi puhuttelevaa LAADUKASTA sisältöä.

Kilpailun ollessa kovempaa ja yhä useamman kilpailijasi kirjoittaessa blogia, on kilpailutekijöiksi muodostuneet asiakkaan ymmärryksen taso ja syvyys, sisällön suunnittelu ja tuotanto sekä sen laatu. Samanaikaisesti asiakkaan käyttö- ja lukukokemus erottavat sinut kilpailijoista.

Laatu korvaa määrän

Sisältöjen tavoitteeksi onkin syytä miettiä muita mittareita jakojen sijaan. Esimerkiksi se, kuinka moni lukijoista palaa sivustollesi tai kuinka moni lukijoista konvertoituu liidiksi, antavat huomattavasti arvokkaampaa tietoa onnistumisesta.

Loppuun vielä mainittakoon, että asiakkaan käyttäytymisen muuttuessa ja kilpailun kovetessa on sinun syytä arvioida omaa tekemistäsi toden teolla. Olisi varsin suuri virhe lopettaa tai olla aloittamatta sisällöntuotantoa vain sen mielikuvan takia, että eihän näitä blogeja enää kukaan jaa. 

Mielestäni määrällisten tavoitteiden sijaan kannattaa panostaa laatuun ja asiakasymmärrykseen, jolloin pienemmille micro- ja ostajapersoonayleisöille tuotetaan oikeaa lisäarvoa myyntipuheen sijaan.

Asiakkaasi kaipaa asiaa ja oppia. Hän kaipaa tahon johon luottaa uuden äärellä. He eivät kaipaa jonninjoutavia yrityshehkutuksia. PISTE.

2 Comments