Kiire ja ajanpuute, kärsimättömyys sekä välitön tylsistyminen ovat ajaneet median kulutusta kohti helposti kulutettavaa sisältöä. Kohti pieniä sisältökokonaisuuksia, jotka jalkautuvat optimoituina eri kanaviin. Kohti sisältöjä, joilla viihdytetään, sitoutetaan, nauratetaan ja ohjataan toimintaan.

Sisältöjen ytimestä löytyvät omat arjen tarinat sekä ajankohtaiset ilmiöt.

Kanavaoptimoitu sisältö = mikrosisältö  

Kuten nimestä arvata saattaa mikrosisällöissä on kyse lyhyestä tai pienehköstä sisältökokonaisuudesta, joka optimoidaan kanava-, alusta- tai yleisökohtaisesti. Mikrosisältö ei siis ole pitkä tieteellinen artikkeli, vaan se on esimerkiksi artikkelin sisään tuotettu GIF, kuva, infograafi tai video. Mikrosisältö voi myös olla esimerkiksi artikkelin loppuun sijoitettu toimintakehote. 

Sama pätee someen. Sisällöt ovat suunniteltuja eri kanaviin sen erityispiirteitä kunnioittaen. Viimeaikoina esim. Facebookissa näkee videoita, joissa sisältö on lämätty neliöksi videon keskelle suurin tekstein, jolloin se näkyy kokonaisuudessaan mobiilikäyttäjän selatessa sisältöjä. Tekstien ansiosta se toimii myös äänettä. 

Yhtenä ehdottomana mikrosisältöjen hyötynä on se, että ne mahdollistavat nopeat sisältökokeilut. Pieniä sisältöjä kun voi tuottaa huomattavan nopeasti, useammalla variaatiolla, jolloin myös testaaminen mahdollistetaan useammalla tasolla.  

Mikrosisältöjä puoltaa myös niiden kustannustehokkuus, sillä usein niiden luonne viittaa siihen, että sisällöt eivät ole loppuun asti hiottua, vaan tarkoituksenmukaisia.

Miksi mikrosisällöillä on merkitystä

Mikrosisältöjen ytimestä löytyy ajatus siitä, että asiakkaalle tuotetaan kuhunkin kanavaan sellaista sisältöä, jota asiakas luonnollisesti haluaa kuluttaa. Mikrosisältö on aina kanavalle tai medialle uskollinen pienempi sisältökokonaisuus. Ja koska median kulutus on siirtynyt suurelta osin mobiiliin, on mikrosisältö paljon luonnollisempi ja käytännöllisempi tapa viestiä asiakkaille.

Esimerkiksi blogit voisi lukea äänitallenteeksi tekstin kylkeen, jolloin työmatkailijat voivat halutessaan kuunnella blogin ajaessaan töihin. Toinen esimerkki hyvästä toteutuksesta on somevideoiden tekstittäminen, jolloin videon voi katsoa vaikka bussissa äänettä.

Mikrosisältö on palvelua parhaimmillaan

Mikrosisältöä voidaan tuottaa kahdella tavalla. Alusta alkaen, jolloin tekemistä ohjaa tavoitellun yleisön ja kanavan erityispiirteet. Mikrosisältöä voidaan tuottaa myös soveltamalla sen periaatteita jo olemassa olevaan sisältöön, jolloin pienillä kanavakohtaisilla optimoinneilla saadaan asiakkaalle huomattavaa lisäarvoa.

Kaiken keskiössä on sisällön optimointia kanava- ja yleisökohtaisesti, jolloin sisällön kuluttaminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Näin myös asiakkaiden sitoutuminen moninkertaistuu.

Comment