Sisältömarkkinoinnista ollaan puhuttu (ja kiistelty) jo pitkään. Yritykset miettivät, miten ihmeessä sitä tehdään ja millä resurssein. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että se vie liikaa aikaa ja tuloksia ei synny.

Tämä on itse asiassa täysin väärä mielikuva. Suunnitelmallinen tekeminen näkyy viivan alla, tutkitusti. Suunnitelmallisesti sisältöä luovat yritykset menestyvät noin 43 % paremmin kuin ne, jotka eivät tee sisältöä suunnitelmallisesti. 

Suomessa sisältömarkkinoinnin tila on toistaiseksi varsin surkea, sillä moni ei vielä ymmärrä sisällöntuotannon hyötyjä ja ajatuksesta luovutaan sen vaikeuden takia. Se vaatii myös pitkäjänteisyyttä, ja moni päättäjä hakeekin vain nopeita voittoja. Sen, kumpi on oikein, päättäköön jokainen itse. 

SISÄLTÖMARKKINOINNIN SUUNNITELMALLISUUS

Kuinka monelta yritykseltä löytyy sisältösuunnitelma?
Lähde: Postiviidakon sisältömarkkinointitutkimus

Yksi syy siihen, miksi suunnitelma auttaa menestymään on se, että suunnitelman laatiminen auttaa sinua ymmärtämään kenelle puhut. Kohderyhmän tunteminen on kaikki kaikessa. Sisältömarkkinointi perustuu juurikin siihen, että tunnistat asiakkaasi tarpeet ja tiedät millaisia haasteita asiakkaat arjessaan kohtaavat tai mitä he toiminnallaan tavoittelevat. Sinun tehtäväksesi jää vain luoda sisältöä, joka auttaa heitä tulemaan paremmaksi omassa työssään, tai joka auttaa heitä saavuttamaan itsellensä asettamansa tavoitteet. 

Miten vloggaaminen on muuttanut sisältömarkkinointia?

Moni on varmasti huomannut, että tubettajien ja tubettamisen ympärillä käy valtava kohina. Se, mikä itselleni tekee tubettamisesta mielenkiintoisen, on se, että se tuo kauan kaivattua autenttisuutta ja kasvollisuutta viestintää korvaten liian kiiltävät mainosmaailman tuotokset. 

Molemmilla on paikkansa, mutta monet uuden sukupolven edustajista eivät kuluta esimerkiksi TV:tä tai TV-mainoksia lainkaan. YouTubessa mainokset skipataan mahdollisimman pian. Syyksi ja suurimmaksi mainonnan ongelmaksi moni tubettaja nostaakin sen, että mainokset ovat samat kuin TV:ssä. Tubettajien kritiikki mainostajille onkin se, että mainostaja tai mainostoimisto harvoin ymmärtää kanavakohtaista psykologiaa ja yleisöä. Tämä näkyy erityisen hyvin juuri YouTubessa. 

Moni mainostaja onkin nähnyt tubettajien potentiaalin, mutta he eivät toistaseksi tunnista tubettajia "oikeina" sisällöntuottajina. Nykyään tubettajia edustaa ja heidän etujaan valvoo MCN:ät (Multi Channel Network), joiden mukana vloggaamisesta on tullut myös ammattimaisempaa.

Suomesta löytyy toistaiseksi 3 toimijaa: Splay, Töttöröö ja United Screens. Töttöröö ainoana kotimaisena toimijana pitää asemansa Suomessa, mutta Splay ja United Screens pitävät isoimpina toimijoina tiukkaa otetta Nordicissa. Toimistoista United Screens on ainoa toimija, joka on myös erikoistunut Youtube-mainontaan ja mainosten hallintaan. 

Sisältömarkkinointikampanjan rakennuspalikat

Hyvä sisältömarkkinointi pohjautuu usein muutamaan asiaan. Ensinnäkin sinun tulee ymmärtää kohderyhmäsi. Mitä sisältöä he kuluttavat ja missä kanavissa. Ketä he kuuntelevat, mitä he haluavat saavuttaa. Millaisia arkihaasteita heillä mahdollisesti on ja mistä tietoa haetaan?

Toiseksi asiaksi nostaisin hyvän ja monikanavaisen strategian, joka on hyvin suunniteltu ja jalkautettu. Myös mittarit tulee olla määritelty, jotta kampanjan tehokkuutta voidaan mitata. 

Kolmantena asiana nostan esiin luottamuksen. Se, että yritys ei dominoi tai sano, miten sisältö tulee tuottaa, on elintärkeää. Moni bloggareista ja vloggareista on oppinut tuntemaan oman kohderyhmänsä niin hyvin, että normaalisti poikkeava sisältö haisee mainokselta heti. Myös luottamus tuottajan ja lukijan välillä tulee säilyttää ja kaikista yhteistöistä tulee mainita ja toiminnan tulee olla läpinäkyvää.

Viimeisenä mainitsen luovuuden. Sisältöyhteistyössä on tarkoitus ostaa tuottajan luovuutta ja näkemystä. Sitähän yritykset ostavat myös mainostoimistoilta. Mikset siis avaisi horisonttia ja luottaisi myös sisältökumppaniin?

Hyvä kumppani tai sisällöntuottaja tuntee oman maailmansa paremmin kuin moni markkinointia ammatikseen tekevä. Se, että käytät tilaisuuden hyväksi ja kokeilet uutta, voi osoittautua hyvinkin tulokselliseksi.

 

Kuulisin mielelläni siitä, millaista sisältöä sinä kulutat. Katsotko telkkaria, onko mukana kenties second screen, vai tyydytkö kuluttamaan kaiken sisällön verkossa? Onko sinulla kokemusta yhteistöistä, kerro myös niistä alla! Ensi kertaan!

Comment